VERNEBEKLEDNING

Den nye smelteverkskolleksjonen er utviklet i samarbeide med SINTEF i Trondheim og Norges
Forskningsråd´s BIA-program.

Prosjektets tittel i BIA-programmet er «Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere».

Den nye smelteverkskolleksjonen inkluderer forbedret totalbeskyttelse mot varmestress, forbedret
bevegelsesfrihet og komfort. Wacker Chemicals Norway AS og Elkem AS Thamshavn har vært
bedriftspartnere i prosjektet.

 

Den nye smelteverkskolleksjonen består av 1 modell jakke og 2 modeller bukse.
Hovedmaterialene er FR-behandlet elgspalt og FR-spesialtekstil.