RESULTATER

  • Igjennom materielltester, laboratorietester på tredemølle og felttester med brukere ute hos smelteverkene, har BIA-prosjektet «Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere» gitt oss mye ny kunnskap om arbeidshverdagen til brukere som utfører arbeidsoperasjoner med ekstremt høye temperaturer og mye metallsprut.

    Ønsker dere en nærmere presentasjon av prosjektet og resultater, så send en epost til post@industriskinn.no.