JAKKE

Den nye smelteverkskolleksjonen er utviklet i samarbeide med SINTEF i Trondheim og Norges Forskningsråd´s BIA-program.

Prosjektets tittel i BIA-programmet er «Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere».

Den nye smelteverkskolleksjonen inkluderer forbedret totalbeskyttelse mot varmestress, forbedret bevegelsesfrihet og komfort. Wacker Chemicals Norway AS og Elkem AS Thamshavn har vært bedriftspartnere i prosjektet.