FYSIOLOGISKE TESTER

Den nye smelteverkskolleksjonen er utviklet og testet i samarbeide med SINTEF i Trondheim, Wacker Chemicals Norway AS og Elkem AS Thamshavn.
Igjennom fysiske materielltester, standardiserte laboratorietester og felttester ute hos smelteverkene, har man kommet frem til en bekledning som reduserer varmestress, har økt sikkerhet, har lavere vekt, har økt bevegelsesfrihet og komfort, og som gir en økt yteevne under arbeidet.